Вхід
 
* Реєстрація користувачів також відбувається під час оформлення замовлення.

Угода та політика конфіденційності

Умови угоди користувача

ДОГОВІР ПУБЛИЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Цей договір, адресований споживачам і є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, предмет і умови якого вказані у відповідному розділі сайту https://akvalavka.com.ua/. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі - Договір) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1. Продавець - ФОП «Шумєєв В.В.», Харків, пр.Гагаріна, 185Б

2.2. Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, за якими вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.

2.3. Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Продавця, яка розміщує Замовлення на покупку Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець. 

2.4. Замовлення — оформлена і розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

2.5. Сайт Інтернет-магазину – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://akvalavka.com.ua/

2.6. Особистий кабінет — персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень. 

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває у суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману. 

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього договору і реалізації товару. 

3.5. Покупець погоджується з vумовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення", що означає підтвердження Покупцем прочитання тексту цього договору, а також згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з сайтом Інтернет-магазину

4.1. Покупець може переглядати вміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазину. 

4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані: • ПІБ • Номер телефону • Адреса електронної пошти • Фізична адреса.

4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавцю, направивши повідомлення через форму зворотнього зв'язку на сторінці https://akvalavka.com.ua/.

4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті Інтернет-магазину під його обліковим записом і від його імені.

4.7. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).

4.8. Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті Інтернет-магазину матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає та / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет-магазину самостійно шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку "Купити". 

5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі за номером телефону, який вказано на сайті Інтернет-магазину.

6. Ціна та порядок оплати

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, що вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення. Ціна доставки не відображається в Замовленні. Послуга доставки сплачується окремо за тарифами компанії, яка виконує доставку. Гроші за доставку сплачуються безпосередньо компанії, яка надає послуги доставки.

6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати: • готівковий розрахунок; • безготівковий розрахунок; • за допомогою електронних платіжних систем; • за допомогою платіжних терміналів. 

6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.

6.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору. 

6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.

6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, може збільшитися термін обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві, для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

7. Умови повернення

7.1. Що стосується неправильної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першої нагоди інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або в інший прийнятний спосіб.

7.2. При оформленні Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

8. Обов'язки Продавця

8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару.

8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору. 

8.4. У разі зміни терміну поставки, негайно проінформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем, у випадку порушення останнім п. 4.4 цього договору, Продавець не несе відповідальності перед Покупцем згідно умов цього договору і норм чинного законодавства.

9. Обов'язки Покупця

9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на сайті Інтернет-магазину.

9.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за зазначеними у них цінах.

9.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковк. У разі відсутності зовнішніх пошкоджень пакування підписатися в накладній (квитанції, реєстр і т.д.) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній. 

9.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби поставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього пакування, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуального пакування товару.

9.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та (або) упаковку Товару, - не пізніше 5 (п'яти), наступних за днем ​​покупки (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому Товар повинен бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і т.п. 

9.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії, і особисто з'явитися з паспортом.

10. Права Покупця

10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

10.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати.

10.3. До передачі Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем в зв'язку з вчиненням дій щодо виконання цього договору.

10.4. При возникновении претензий к качеству Товара, предъявить их в сроки и в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей». При виникненні претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

11. Відповідальність сторін

11.1. Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазину.

11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

12. Конфіденційність і захист персональних даних

12.1. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

12.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди.

12.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

12.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

13. Інформаційні повідомлення

13.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS, різноманітні чати) і електронної пошти.

13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення через форму зворотнього зв'язку на сайті https://akvalavka.com.ua/.

14. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину

14.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, які охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

14.2. Весь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України.

14.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступці, створювати похідні роботи та ін. 

15. Інші умови

15.1. Цей договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.

15.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

15.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

15.4. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.

15.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати у відповідності зі зробленим Замовленням на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу Договору в силу.

15.6. При виникненні претензій Споживач повинен звернутися в Службу підтримки Продавця по телефону (096) 8211000 або через форму зворотного зв'язку на сайті https://akvalavka.com.ua/.

Політика конфіденційності

Умови Конфіденційності

Магазин «АкваЛавка» впевнений у збереженні конфіденційності інформації особистого характеру, якої Ви ділитеся з нами. Ми також вважаємо, що важливою є інформація, яка повідомляється Вам, про передбачуване використання персональних даних, а також надання Вам можливих варіантів подальшого використання цих відомостей. З цієї причини ми вітаємо Ваш намір уважно ознайомитися з політикою компанії в області конфіденційності. 

Сфера дії політики компанії

У загальному випадку дана політика Магазину «АкваЛавка» в області конфіденційності діє щодо всіх персональних даних клієнтів. Ці дані включають інформацію, що міститься на веб-сайтах для комерційного використання і які використовуються в режимі "оф-лайн" наборів персональних даних для комерційного використання.

Чому Вам слід надавати персональні дані компанії

Персональні дані, які повідомляються, дозволяють нам надати Вам ряд переваг. Вони також зроблять більш простими та зручними для Вас: Реєстрацію Вашої покупки, при якій Ви зможете отримати всі вигоди, права на які дає зроблена покупка; Запит інформації, яка цікавить Вас; Брати участь в обговореннях на "он-лайн" конференціях; Отримувати персональні повідомлення і спеціальні пропозиції по запитанням, які Вас цікавлять; Економити час, зберігаючи Ваші персональні переваги; Купувати продукцію в режимі "он-лайн". Надані персональні дані також дозволять нам проводити маркетингові дослідження, допомагаючи в розробці кращої продукції, забезпечувати обслуговування клієнтів, що краще відповідає їхнім запитам, і вдосконалювати наші веб-сайти.

Надана інформація

Ми хочемо краще пізнати Вас, щоб краще забезпечити Ваші запити. Але вибирати, чи хочете Ви отримувати таке обслуговування, надається Вам. Магазин «АкваЛавка» надасть персональну інформацію в разі, якщо буде зобов'язаний зробити це на підставі закону. Магазин «АкваЛавка» не продаватиме, не передаватиме Ваші персональні дані третій стороні, з метою їх використання третьою стороною для власних цілей. Магазин «АкваЛавка» не передаватиме ніяку особисту фінансову інформацію, отриману від Вас (таку як інформація, що міститься на кредитних картах), іншим сторонам за винятком ситуацій, коли це потрібно для обробки Вашого замовлення, виставлення нашого рахунку, або запобігання шахрайства, або боротьби з шахрайством. Час від часу цей веб-сайт може посилатися на інші веб-сайти. Уважно ознайомтеся з політикою в області конфіденційності, наданої на цих сайтах, оскільки вона може відрізнятися від політики в області конфіденційності Магазину «АкваЛавка».

Файли "cookies" та реєстрація при вході на веб-сайт

При роботі з деякими нашими веб-сайтами на Ваш комп'ютер надсилаються файли "cookie" - невеликі текстові файли. Це дозволяє нам розпізнати Ваш комп'ютер при наступному зв'язку, виключаючи незручності, які створюються запитами на реєстрацію. А в разі, якщо Ви користуєтеся "карткою покупця", файли "cookie" дозволяють нам зберігати записи про вчинені Вами покупки. Якщо Ви не хочете отримувати файли "cookie" на свій комп'ютер, зверніться до налаштувань Вашого Інтернет-браузера, щоб дізнатися, як блокувати отримання всіх файлів "cookie", або отримувати в таких випадках попередження про надсилання файлу "cookie" до його збереження. Якщо Ви хочете дізнатися більше про файли "cookie", відвідайте веб-сайт www.cookiecentral.com. При відвідуванні Вами нашого веб-сайту з метою перегляду, читання, або завантаження з нього інформації, ми збираємо і зберігаємо деякі "дані користувача", одержувані від Вас, такі як назва домена і сервер провайдера, з якого відбувається доступ в Інтернет, Інтернет-протокол (IP) адресів Вашого комп'ютера, дата та час Вашого відвідування веб-сайту та адресу веб-сайту, з якого Ви увійшли на наш веб-сайт. Ми використовуємо цю інформацію для визначення трафіку відвідування нашого веб-сайту і ставимо собі за мету полегшити собі завдання модифікації нашого веб-сайту, щоб зробити його більш корисним для користувачів. Після закінчення деякого часу дана інформація видаляється.

Захист інформації, що надається Вами

Ми усвідомлюємо свою відповідальність щодо захисту інформації, яку Ви нам довіряєте. Магазин «АкваЛавка» використовує різні технічні способи захисту Вашої особистої інформації.

Ваші права

Після передачі нам своєї особистої інформації, за Вами зберігається можливість доступу до цієї інформації з метою її зміни або видалення. Ви можете робити це, звернувшись у режимі "он-лайн" до скороченої інформації, або надіславши запит на скорочену інформацію за вказаними нижче контактними адресами. Звичайно, Вам завжди доступна опція скасування підписки на будь-які одержувані від Магазину «АкваЛавка» повідомлення в режимі "он-лайн", або для зміни Ваших скорочених персональних даних.

Спеціальна інформація для батьків

Оскільки веб-сайти Магазину «АкваЛавка» в цілому не призначені для відвідування дітьми до тринадцяти років, політика компанії виконує існуючі закони, що вимагають, щоб батьки, або призначені опікуни були захищені від несанкціанованої передачі інформації дітьми молодше 13 років, її використання або відкриття третім особам. Ми настійно рекомендуємо батькам наглядати за діями дітей, які відвідують веб-сайти.

 
Ваш кошик порожній